ignorant ne demek?

  1. Habersiz, cahil
  2. Bilgisiz, bilmez
  3. Bilgisizlikten ileri gelen
  4. Okumamış, eğitimsiz

ignorant masses

  1. Eğitimsiz kitleler
  2. Eğitilmemiş kitleler
  3. Aydınlanmamış veya kültürsüz halk
  4. Cahil kitleler

ignorant of

  1. -den habersiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignorant massesignorant ofignorantia juris non excusatignorantia legis neminem excusatignorantlyignorantnessignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramusignobilityignobleignoblyignominiousignominiously
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın