ignorant masses ne demek?

  1. Cahil kitleler, eğŸitimsiz kitleler, eğŸitilmemişŸ kitleler, aydınlanmamışŸ veya kültürsüz halk

ignorant of

  1. -den habersiz

ignorant

  1. Habersiz, cahil, bilgisiz, bilmez

masses

  1. (the ile) çalisan sinif, isçi sinifi, emekçiler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignorant ofignorantignorantlyignorantnessignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramusignobilityignobleignoblyignominiousignominiouslymassesmassecuitemassetermasseterikusmassetmemassmass absorption coefficientmass action lawmass balancemass behaviourmasmas turizmmasamasa arkadasimasa ayaklığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın