ignorant masses ne demek?

 1. Cahil kitleler
 2. Eğitimsiz kitleler
 3. Eğitilmemiş kitleler
 4. Aydınlanmamış veya kültürsüz halk

cahil

 1. Öğrenim görmemiş, okumamış
 2. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
 3. Bilgisiz, bilmeyen.
 4. Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)
 5. Idrak edemeyen, şuuruna varamayan
 6. Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
 7. (en)Uneducated.
 8. (en)Ignorant.
 9. (en)Illiterate.
 10. (en)Unlettered.

ignorant of

 1. -den habersiz

ignorant

 1. Bilgisiz, bilmez
 2. Bilgisizlikten ileri gelen
 3. Okumamış, eğitimsiz
 4. Habersiz, cahil

masses

 1. (the ile) çalisan sinif, isçi sinifi, emekçiler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignorant ofignorantignorantia juris non excusatignorantia legis neminem excusatignorantlyignorantnessignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramusignobilityignobleignoblyignominiousignominiouslymassesmassecuitemassetermasseterikusmassetmemassmass absorption coefficientmass action lawmass balancemass behaviourmasmas turizmmasamasa ayaklığımasa başı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın