ignorantly ne demek?

  1. Cahilce, cahil bir şŸekilde, bilmeden, bilgisizce, bilgisi olmadan, bilgilendirilmişŸ olmadan

ignorant

  1. Bilgisiz, bilmez
  2. Bilgisizlikten ileri gelen
  3. Okumamış, eğitimsiz
  4. Habersiz, cahil

ignorant masses

  1. Eğitimsiz kitleler
  2. Eğitilmemiş kitleler
  3. Aydınlanmamış veya kültürsüz halk
  4. Cahil kitleler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignorantignorant massesignorant ofignorantia juris non excusatignorantia legis neminem excusatignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın