ignorantly ne demek?

  1. Cahilce, cahil bir şŸekilde, bilmeden, bilgisizce, bilgisi olmadan, bilgilendirilmişŸ olmadan

ignorant

  1. Habersiz, cahil, bilgisiz, bilmez

ignorant masses

  1. Cahil kitleler, eğŸitimsiz kitleler, eğŸitilmemişŸ kitleler, aydınlanmamışŸ veya kültürsüz halk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ignorantignorant massesignorant ofignorantnessignoranceignorance cehaletignorance of lawignorance of law does not exempt from punishmentignorance of the law is no excuseignoramus
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın