idealist tarih anlayışı ne demek?

 1. Bk. düşünceci tarih anlayışı

düşünceci tarih anlayışı

 1. Toplumsal gelişmenin başlıca etkeninin düşünceler, kuramlar, bilinç vb. olduğunu savunan öğreti.
 2. (en)Idealistic conception of history.
 3. (fr)Conception idéaliste d'histoire

idealist

 1. Ülküsü olan
 2. İdealizm öğretisine bağlı filozof.
 3. Fr. İdeal ve mefkure sahibi.
 4. (en)Idealist.
 5. (en)Optimist.
 6. (en)Aktawi.
 7. (en)One who believes that Truth with a capital T can be discovered and known as in a unified field theory of physics Numbers are discovered.
 8. (en)Someone guided more by ideals than by practical considerations.
 9. ÜIkücü, idealist, mefkureci idealis'tic üIkücü, idealizme ait, fazla ümitli
 10. Kendi çıkarını düşünmeyip kamu yaranna çalışan.

idealist ethics

 1. Idealist etik

tarih

 1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün.
 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
 3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
 4. Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı.
 5. Tarih dersi
 6. Tarih kitabı.
 7. Tarih dersi
 8. Kitabı.
 9. Hadiseye vakit tayin etmek.
 10. (en)Date.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

idealistidealist ethicsidealist etikidealist pasoniyeidealisticidealistic conception of historyidealisticallyidealistlikidealisationidealiseidealismidealism idealizmidealideal attenuatorideal capacitorideal capacityideal concentrationtarihtarih alanıtarih aralığıtarih aritmetiğitarih atmaktarih aykırılığıtarih ayracıtarih başıtarih başlangıcıtarih başlıklarıtaribtarictaridtaridetarif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın