ideal ne demek?

 1. Ülkü

  Büyük ideal sahiplerinin ilk kudretleri ketum oluşlarıdır.

  A. Gündüz
 2. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan

  Benim de kendime mahsus ideal hayallerim olur.

  S. F. Abasıyanık
 3. Yalnız düşünce ile kavranabilen
 4. Düşüncel
 5. Fikre ve düşünceye ait
 6. Ülküsel
 7. Tasavvuri, hayali
 8. (en)Optimum.
 9. (en)Optimal.
 10. (en)Pattern.
 11. (en)Soaring.
 12. (en)Utopian.
 13. (en)Goal.
 14. (en)Uktu.
 15. (en)Ideal.
 16. (en)Dream.
 17. (en)Dreamboat.
 18. (en)Mission.
 19. (en)Apotheosis.
 20. (en)Epitome.
 21. (en)Model.
 22. (en)The idea of something that is perfect; something that one hopes to attain.
 23. (en)Model of excellence or perfection of a kind; one having no equal.
 24. (en)Conforming to an ultimate standard of perfection or excellence; embodying an ideal.
 25. (en)Constituting or existing only in the form of an idea or mental image or conception; 'a poem or essay may be typical of its period in idea or ideal content'.
 26. (en)Of or relating to the philosophical doctrine of the reality of ideas.
 27. (en)The depiction of people, objects, and scenes according to an idealized, preconceived model.
 28. (en)Mental image of perfection or excellence, as in: Pursue your ideal, even though others may not understand.
 29. (en)Or Absolute The combination of all conceivable excellencies in the highest degree Ascribed only to God, and not to beings capable of endless progress 'I am perfect' - God 'If I say I am perfect, it shall also prove me perverse ' - Job.
 30. (en)Conception of something in its absolute perfection.
 31. (en)Perfect, often unobtainable, case The formula for a falling body cab easily be derived in the ideal case where there is no air resistance, but we know that the real situation is a little bit different.
 32. Ideal, ülkü, erek, gaye, amaç, mükemmel şey, kusursuz örnek
 33. Tasavvur edilebilen en mükemmel sonuç (şey, hal)
 34. Ulaşılmak istenilen amaç, kusursuz hayal
 35. Mükemmel kimse veya şey, ideal, üIkü
 36. Ideal, üIküsel
 37. Kusursuz, mükemmel, üstün, en yüksek evsafta
 38. Tasavvura dayanan, hayali

ülkü

 1. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
 2. İnsanı duyular dünyasının üstüne yükselten ve hiçbir zaman tam olarak gerçekleştirilemeyecek olan, yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak kalan kılavuz ilke, örnek yargı ölçüsü, mefkûre, ideal
 3. Gerçekte olmayıp yalnız düşüncede tasarım biçiminde var olan, yalnızca düşünce ile kavranabilen şey, ideal.
 4. Bazı öz türkçecilik taraftarlarınca kullanılmış bir kelimedir. Divan-ı Lügat-ıt Türk'te "Peyman" manasına geldiğine merhum A. Hamdi Elmalılı işaret ediyor: "Ahd ü misak" da denir. Emani, ideal manasına kullananlar varsa da yanlıştır.
 5. Gerçekte değil de ancak düşüncede var olan şey.
 6. Erişilmesi düşünülmeyen ya da her zaman gerçekleşemeyen, ancak uğrunda özveride bulunmaktan çekinilmeyen yüce düşünce, dilek.
 7. (en)Halo.
 8. (en)Ideal ideal.
 9. (en)Ideal.

ideal attenuator

 1. Düşüncel zayıflatıcı

ideal capacitor

 1. Düşüncel sığaç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ideal attenuatorideal capacitorideal capacityideal concentrationideal crystalideal cylindrical coilideal çözeltiideal diodeideal edinmeideal edinmekideaidea marketingideide channelide fixed diskide interface
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın