tarih aykırılığı ne demek?

 1. Tarih sırasını, tarih tutarlığını bozmak. Tiyatro yazınında ve mizansende güldürü sağlayan, yadırgatan bir öge olarak kullanılır. Örn. Shakespeare oyunlarına yazı makinesi, gözlük gibi öğeler sokmak.
 2. (la)Anachronismus

tarih

 1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün.
 2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
 3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
 4. Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı.
 5. Tarih dersi
 6. Tarih kitabı.
 7. Tarih dersi
 8. Kitabı.
 9. Hadiseye vakit tayin etmek.
 10. (en)Date.

tarih alanı

 1. (en)Date area

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tarihtarih alanıtarih aralığıtarih aritmetiğitarih atmaktarih ayracıtarih başıtarih başlangıcıtarih başlıklarıtarih belirten satırtaribtarictaridtaridetarifaykırılıkaykırılamaaykırılamakaykırılaşmaaykırılaşmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın