heyeti mecmua ne demek?

  1. Bir şeyin teferruatına ve cüz'lerine bakılmaksızın bütününün gösterdiği hal ve manzara. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i mecmua)

heyeti asliye

  1. Aslındaki şekil ve suret. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i asliye)

heyeti ayan

  1. Senato. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i a'yân)

mecmua

  1. Dergi.
  2. Yazma ya da eski basma kitaplarda birden çok kitapçanın yer aldığı cilt bütünü.
  3. Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi.
  4. (en)Periodical.
  5. (en)Magazine.
  6. (en)Review dergi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyeti asliyeheyeti ayanheyeti hakimeheyeti içtimaiyeheyeti temsiliyeheyeti umumiyeheyeti vekileheyetiyleheyetheyet i temsiliyeheyet i umumiyyeheyet şinasheyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenmecmuamecmua i hayvanatmecmua neşretme hakkımecmuacımecmuacılıkmecmualıkmecmuanmecmuatül ahzabmecmumecmu arzmecmu talepmecmamecmaı ekbermecmaı hakaikmecmai aleyhmecmaül bahreyn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın