heyeti umumiye ne demek?

  1. Umumi hey'et. Bir şeyin teferruatları nazara alınmadan olan umumi durumu. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i umumiye)

heyeti asliye

  1. Aslındaki şekil ve suret. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i asliye)

heyeti ayan

  1. Senato. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i a'yân)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyeti asliyeheyeti ayanheyeti hakimeheyeti içtimaiyeheyeti mecmuaheyeti temsiliyeheyeti vekileheyetiyleheyetheyet i temsiliyeheyet i umumiyyeheyet şinasheyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenumumiyetumumiyetleumumiumumi afumumi araziumumi binalarumumi bir alanı özele çevirmekumumumum çıkmasıumum müdürumum müdürlükumuma açık olmaumuumu düzeyiumucuumudumuda düşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın