heyetiyle ne demek?

  1. Olduğu gibi, bütünüyle.
  2. (en)Zarf, eskimiş (he'yetiyle).

heyeti asliye

  1. Aslındaki şekil ve suret. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i asliye)

heyeti ayan

  1. Senato. (Osmanlıca'da yazılışı: hey'et-i a'yân)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

heyeti asliyeheyeti ayanheyeti hakimeheyeti içtimaiyeheyeti mecmuaheyetheyet i temsiliyeheyet i umumiyyeheyet şinas
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın