herzamanlı kanun ne demek?

 1. Her zaman yürürlükte bulunan kanun.
 2. (fr)Loi panchronique

herzaman hesapla

 1. (en)Always calc

herzamanki

 1. (en)Wonted, regular, usual.

kanun

 1. Yılın ilk ve son ayı.
 2. Yasa.
 3. Geçerli olan kural
 4. Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
 5. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
 6. Doğa olaylarının oluş nedenlerini ortaya koyan ve gelecekteki olayları önceden kestirme olanağı veren bağıntı; Newtonkanunu, Keplerkanunları.
 7. Bk. yasa
 8. Bk. kanon
 9. Herhangi bir mevzu üzerindeki kanunu taşıyan kitap.
 10. Devletlerin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu olan yaptırıma bağlı kuralların her biri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

herzaman hesaplaherzamankiherzamanki gibiherzamanki yolherzamankinden farklı bir şey yemekkanunkanun adamıkanun adamikanun boşluğukanun dışıkanun dışı ilan etmekkanun dışı kılmakanun dışı lokavtkanun dışında kalankanun disi olarakkanukankan adacığıkan ağlamakkan akçasıkan akçesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın