hazım ile ilgili ne demek?

 1. (en)Peptic.

hazım

 1. Sindirim, sindirme.
 2. Benimsenme, kabul edilme.
 3. Bk. sindirim
 4. İhtiyatlı, akıllı, gözü açık (kimse).
 5. hazmeden, hazimli, ihtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık, sağlam olan
 6. Hazmettirici, sindirici.
 7. İhtiyatlı, akıllı, işinde gözü açık olan. (Osmanlıca'da yazılışı: hâzım)
 8. Keskin kılıç. (Osmanlıca'da yazılışı: hazîm)
 9. (en)Digestion.

hazım denemesi

 1. Sindirim denemesi.
 2. (en)Digestion experiment.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

ilgili

 1. İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik
 2. Alâkadar.
 3. (en)Pertinent.
 4. (en)Companion.
 5. (en)Curious.
 6. (en)Germane.
 7. (en)Relative.
 8. (en)About.
 9. (en)Anent.
 10. (en)Relevant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hazımhazım denemesihazım etmekhazım sistemihazımanehazımlıhazımsızhazımsızlıkhazımsızlık çekenhazımsızlık çeken kimsehazıhazıanehazıkhazıkanehazıkı mütedeyyinileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın