hazıkı mütedeyyin ne demek?

 1. Dindar ve iyi mütehassıs. (Dindar ve iyi mütehassıs doktor için söylenir). (Osmanlıca'da yazılışı: hâzık-ı mütedeyyin)

hazıkıyyet

 1. Mahirlik, ehillik, ustalık, hazıklık.

hazık

 1. Usta, uz (hekim)
 2. Usta, mahir.
 3. Meharetli, işinin ehli, mütehassıs. (Bak: Hazakat) (Osmanlıca'da yazılışı: hâzık)
 4. Kesilmiş olan. (Osmanlıca'da yazılışı: hazîk)
 5. Süngü demiri.
 6. (en)Eskimiş (ha:zık).

mütedeyyin

 1. Bir dini kabul etmiş olan kimse
 2. Dindar, dinine bağlı
 3. Din ile vazifeli. Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sadık olan.
 4. (en)Devout.
 5. (en)Religious.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hazıkıyyethazıkhazıkanehazıhazıanemütedeyyinmütedebbirmütedebbiranemütedeffikmütedeffinmütedehhi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın