hazıkı mütedeyyin ne demek?

 1. Dindar ve iyi mütehassıs. (Dindar ve iyi mütehassıs doktor için söylenir). (Osmanlıca'da yazılışı: hâzık-ı mütedeyyin)

hazıkıyyet

 1. Mahirlik, ehillik, ustalık, hazıklık.

hazık

 1. Osmanlıca'da yazılışı: hâzık.
 2. Usta, uzman hekim.
 3. Usta, mahir.
 4. Maharetli, işinin ehli, mütehassıs.
 5. Kesilmiş olan.
 6. Süngü demiri.
 7. (en)Bak: Hazakat.

mütedeyyin

 1. Bir dini kabul etmiş olan kimse
 2. Dindar, dinine bağlı
 3. Din ile vazifeli. Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sadık olan.
 4. (en)Devout.
 5. (en)Religious.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hazıkıyyethazıkhazıkanehazıhazıanemütedeyyinmütedebbirmütedebbiranemütedeffikmütedeffinmütedehhi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın