hazık ne demek?

Kökeni: Arapça

  1. Maharetli, işinin ehli, mütehassıs.
  2. Osmanlıca'da yazılışı: hâzık.
  3. Usta, uzman hekim.
  4. Kesilmiş olan.
  5. Usta, mahir.
  6. (en)Bak: Hazakat.
  7. Süngü demiri.

hazıkane

  1. Mahirane, mahir ve usta olan bir kimseye yakışacak şekil ve surette.

hazıkı mütedeyyin

  1. Dindar ve iyi mütehassıs. (Dindar ve iyi mütehassıs doktor için söylenir). (Osmanlıca'da yazılışı: hâzık-ı mütedeyyin)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hazıkanehazıkı mütedeyyinhazıkıyyethazıhazıanehazhaz almakhaz duymakhaz etmekhaz ilkesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın