mütedeyyin ne demek?

Kökeni: Arapça

  1. Dindar, dinine bağlı
  2. Din ile vazifeli. Sağlam müslüman, dine muhalefetten sakınan, dinine sadık olan.
  3. Bir dini kabul etmiş olan kimse

    İslam ile mütedeyyindir.

  4. (en)Devout.
  5. (en)Religious.

mütedebbir

  1. İleriyi gören, tedbirli ve ölçülü hareket eden.

mütedebbirane

  1. İlerisini görerek. Tedbirli ve ölçülü olarak. (Osmanlıca'da yazılışı: mütedebbirâne)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mütedebbirmütedebbiranemütedeffikmütedeffinmütedehhi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın