mütedebbir ne demek?

  1. İleriyi gören, tedbirli ve ölçülü hareket eden.

mütedebbirane

  1. İlerisini görerek. Tedbirli ve ölçülü olarak. (Osmanlıca'da yazılışı: mütedebbirâne)

mütedeffik

  1. Fışkıran su.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mütedebbiranemütedeffikmütedeffinmütedehhimütedehhin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın