hak edilen şey ne demek?

 1. (en)Desert, deserts.

hak edilen ceza

 1. (en)Comeuppance.

hak edilmemiş

 1. (en)Undeserved, ill deserved.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hak edilen cezahak edilmemişhakhak arayanhak çiğnemehak deyince akan sular dururhak dinihak dostum hakhak düşümühak edişhaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babamediledilgenedilgen büyüedilgen çatıedilgen eylemediedi grup adıedi party nameedi yitimiedib
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın