edilgen ne demek?

 1. Yapılan işten etkilenen, pasif, etken karşıtı.
 2. Fiil.
 3. Edilgen fiil.
 4. Farklı isteklere ısrarla cevap vermeyen
 5. Tetikleyici bir sebebe bağlı olarak dolaylı bir biçimde meydana gelen olay ya da fenomen
 6. (en)Passive.

edilgen büyü

 1. Zararlı dış etkileri uzaklaştırmaya, bu zararlardan kaçınmaya ve bunlara karşı savunmaya yönelen büyü türü.
 2. (en)Passive magic.
 3. (fr)Magie passive

edilgen çatı

 1. Türkçede çoğu kez -(i)l- bazen de -(i)n- çatı ekleriyle kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı.
 2. (Derleme.,edilgen çatılı) Çok defa -(i) l-, bazen de -(i) n- çatı ekleriyle kurulan çatı: Sevilmek (sev-il-) , yenmek (ye-n-) , başlanmak (baş-la-n-) , yaptırılmak (yaptır-ı-l-) , getirilmek (getir-i-l-) vb.
 3. (en)Passive voice.
 4. (fr)Voix passif

Türetilmiş Kelimeler (bis)

edilgen büyüedilgen çatıedilgen eylemedilgen fiiledilgen gerilimedilgen güreşedilgen kahramanedilgen kelimeedilgen mastaredilgen sızınımedilediedi grup adıedi party nameedi yitimiedib
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın