hacı ağa ne demek?

 1. Büyük kentlerde gereksiz, yersiz çok para harcayan taşralı zengin.

hacı ağalık etmek

 1. Gereksiz yere, gösteriş için bol para harcamak.

hacı bekler gibi beklemek

 1. Birini ya da bir şeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla beklemek.

ağa

 1. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 2. Koca.
 3. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 4. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 8. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 9. Bir ailenin büyüğü.
 10. Bir yerin veya toplumun ulusu.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hacı ağalık etmekhacı bekler gibi beklemekhacı devesihacı fışfışHacı Kadın Tavuğuhacıhacı olmakhacı şişesihacı yağıhacıağahachac etmekhac yolculuguhac yolculuğuhacaağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğüağa bölükleriağa çerağıağa divanıağa gediklileriağa gözatağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın