ağa gediklileri ne demek?

 1. Yeniçeri ağasının, karargâhında bulunan ve sayıları 19 olan yardımcıları.

ağa

 1. Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
 2. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan.
 3. Osmanlı İmparatorluğunda bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san.
 4. Koca.
 5. Büyük kardeş, ağabey
 6. Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
 7. Amir, baş, reis. eski devlet teşkilatımızda bazı idarecilere verilen unvan
 8. Osmanlı sarayında, yönetsel ve askerî örgütünde belli orun ve aşamadaki kişilere verilen ad.
 9. Büyük konaklarda çalışan erkek görevlilerin başı.
 10. Bir ailenin büyüğü.

ağa ait

 1. (en)Telary.

gedikli

 1. Gediği olan.
 2. Bir yerle veya işle olan ilgisini sürüp götüren (kimse), müdavim
 3. Astsubay
 4. T. Tar: Yeniçeri efradı arasında eskilikleri dolayısıyla imtiyazlı olanlar. Bunlar diğer yeniçerilerden ayrılmak için bellerine seraser denilen kumaştan kuşak sararlardı.
 5. (en)Breached.
 6. (en)Regular guest.
 7. (en)Constant frequenter.
 8. (en)Regular NCO.
 9. (en)Frequenter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğüağa bölükleriağa çerağıağa divanıağa gözatağa hakkıağ arayüz kartıağ atmaağ aygıt arayüzü özellikleriağ bağdaştırıcı kartıgedikligedikli ağalargedikli cariyegedikli erbaşgedikli subay
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın