haşrolmak ne demek?

 1. Bir araya getirilmek.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

haşr

 1. (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.

haşr suresi

 1. Kur'an-I Kerim'in 59. suresi olup Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

haşrhaşr suresihaşr u neşrhaşrecehaşrem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın