modeling amplifier ne demek?

  1. Çokça bilinen ve beğenilen yükselteçlerin tonlarını dijital sinyaller yardımıyla taklit eden yükselteç.

modeling

  1. Büyük ve karmaşık bir donanımla elde edilebilen seslerin dijital sinyaller yardımıyla küçük, taşınabilir ve düşük maliyetli cihaz veya cihazlarla taklit edilmesi.
  2. Modelini yapma

modelini çizmek

  1. (en)Design.

amplifier

  1. Aldığı sinyali güçlendiren ve çalgı aletleri için kullanılan tipleri aynı zamanda sinyalin belirli frekanslarını vurgulayabilen, ona tonal karakter ve kirlenim katabilen cihaz.
  2. Amplifikatör, hoparlör, yükseltici, büyütücü alet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

modelingmodelini çizmekmodelini yapmamodelistmodelmodel contractmodel çıkarmakmodel drivenmodel ilaçmodemode of actionmode of administrationmode of conveyancemode of dressingamplifieramplifier gainamplifier modelamplifier modelingamplifier noiseamplifiersamplifiedamplifiableamplificationamplification factorampliferampliampliationampliconamplidinamplidyne
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın