hırs beslemek ne demek?

 1. (en)Lech.

hırs bürümek

 1. - gözünü hırs bürümek.

hırs

 1. Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.
 2. Öfke, kızgınlık
 3. Aç gözlülük. Tamahkarlık.
 4. (en)Furious exertion.
 5. (en)Avarice.
 6. (en)Fury.
 7. (en)Ambition.
 8. (en)Passion.
 9. (en)Greed.
 10. (en)Anger.

beslemek

 1. Yiyecek ve içeceğini sağlamak
 2. Yedirmek
 3. Semirtmek.
 4. Eklemek, katmak, çoğaltmak
 5. Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek
 6. Yetiştirmek
 7. Bir duyguyu gönülde yaşatmak
 8. Maddi yardım yapmak, desteklemek.
 9. (en)Nourish.
 10. (en)Raise.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hırs bürümekhırshırsbeçehırsekhırselhırsemehırsı cahhırsını alamamakhırsını almakhırsızhırhır çıkarmakhır gürhırahırabebeslemekbeslemekızbeslemebesleme basınbesleme basıncıbesleme borusubesleme çekişibeslembeslebesle kargayı, oysun gözünübesledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayıbeslekbeslbeslaver
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın