hücresel tanımlayıcı melezleme ne demek?

 1. İşaretli bir belirtecin dokuya, hücreye, kromozoma veya gene uygulanması sonucu tümleyicilik gösterdiği yerin belirlenmesine olanak veren yöntem, in situ hibridizasyon.
 2. (en)In situ hybridisation.

hücresel

 1. Hücreden kaynaklanan
 2. Hücre ile ilgili
 3. Hücrelerden oluşmuş yapı
 4. Bk. ızgara
 5. (en)Cellular.

hücresel aracılar

 1. Hücrelerde etkin biçimde depo edilen ve yangı sırasında salıverilen; aminler, lenfokinler, asidik lipitler ve prostaglandinler gibi kimyasal aracılar, sitojen aracılar.
 2. (en)Cytogen mediators.

tanımlayıcı

 1. (en)Descriptive, illustrative, restrictive.

melezleme

 1. Farklı yapıda moleküller içeren nükleik asit elde edilmesi
 2. Melezlemek işi.
 3. Melez meydana getirmek üzere yapılan çaprazlama; değişik karakterli ana babanın çaprazlanması, melez çaprazlaması; tamamlayıcı RNA veya DNA ipliğinin RNA-DNA melezini vermek üzere eşlenmesi.
 4. Farklı iki veya daha fazla ırka ait hayvanlar arasında yapılan birleştirme, çaprazlama.
 5. (en)Hybridization.
 6. (en)Crossbreeding.
 7. (en)Hybridisation.
 8. (fr)Hybridation
 9. (la)Hibrida: melez

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücreselhücresel aracılarhücresel bağışıklıkhücresel belirteçlerhücresel değişimhücresel haberleşmehücresel infiltrasyonhücresel konversiyonhücresel onkogenlerhücresel sızıntıhücreseçeneklerihücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akiletanımlayıcıtanımlayıcı bağıntıtanımlayıcı cümleciktanımlayıcı istatistiklertanımlayıcı metintanımlayıcı olmaktanımlayıcılık kat sayısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın