hücresel onkogenler ne demek?

 1. Normal hücrelerde bulunan, hücre büyümesini ve doku yenilenmesini düzenlediği kabul edilen onkogenler, protoonkogenler, c-onk gen.
 2. (en)Cellular oncogenes.

hücresel

 1. Hücreden kaynaklanan
 2. Hücre ile ilgili
 3. Hücrelerden oluşmuş yapı
 4. Bk. ızgara
 5. (en)Cellular.

hücresel aracılar

 1. Hücrelerde etkin biçimde depo edilen ve yangı sırasında salıverilen; aminler, lenfokinler, asidik lipitler ve prostaglandinler gibi kimyasal aracılar, sitojen aracılar.
 2. (en)Cytogen mediators.

onkogen

 1. (Yun. onkos: kitle; genos: soy) Protoonkogenlerin mutasyona uğramasıyla ökaryot hücrelerde tümör oluşmasını sağlayan genler.
 2. (en)Oncogene.
 3. (fr)Oncogène

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hücreselhücresel aracılarhücresel bağışıklıkhücresel belirteçlerhücresel değişimhücresel haberleşmehücresel infiltrasyonhücresel konversiyonhücresel sızıntıhücresel tanımlayıcı melezlemehücreseçeneklerihücrehücre açıklamasıhücre adezyon moleküllerihücre ağzıhücre akileonkogenonkogenezonkografonkografionkoonkofetal antijenonkofetal protein
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın