gras generally recognized as safe ne demek?

 1. Genellikle emniyetli kabul edilen.

gras

 1. Bkz. yağ
 2. Uzun süre kullanılmış ve herhangi bir olumsuz etkiye neden olmamış ancak formal toksisite testleri yapılmamış gıda katkı maddelerinin statüsünü belirten akronim.
 3. Genel olarak güvenilir olduğu kabul edilen.
 4. (en)Generally regarded as safe.
 5. (en)Generally Recognized as Safe, GRAS.
 6. (generally recognized as safe) genellikle güvenilir kabul edilen, zararsız, sağlığa zararı olmayan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından güvenilir olarak kabul edilen gıda katkı maddelerine tahsis edilen etiket)

grasantuous

 1. Kasurlu

generally

 1. Genellikle
 2. Çoğunlukla
 3. Ekseriya
 4. Ana hatlarıyla
 5. Çoğunluk tarafından
 6. Genel olarak, genelde

recognized

 1. Kararlaştırılmış
 2. Tanınan
 3. Geçerliliği kabul edilmiş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

grasgrasantuousgrasilgrasilisgraspgrasp atgrasp at strawsgrasp in the handgrasp the nettlegrasp togragraaf folikülüGraaffolikülügraafian folliclegrabgenerallygenerally acceptedgenerally faster printinggenerally recognized as safegenerally regarded as safegenerally slower printinggenerally speakinggenerallikgeneralgeneral abilitygeneral acceptancegeneral access denied errorgeneral accountantgenera
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın