general ability ne demek?

 1. Genel yetenek

genel

 1. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 5. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 6. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 7. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 8. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 9. Bk. evrensel
 10. (en)General.

general acceptance

 1. Genelgeçerlik

general access denied error

 1. Genel erişim kabul edilmeme hatası

ability

 1. Beceri, güç
 2. Yeterlik
 3. Yetenek, kabiliyet
 4. Marifet, hüner
 5. Dirayet, zekâ
 6. Iktidar
 7. Hassalar, melekeler.
 8. Huk ehliyet, kudret abilities (i) kabiliyetler

Türetilmiş Kelimeler (bis)

general acceptancegeneral access denied errorgeneral accountantgeneral additive rulegeneral administratorgeneralgeneral agreement on trade and tariffsgeneral allocationgeneral amnestygeneral anaesthesiageneragenegene amdahlgene cloninggene clustergene complexabilityability costability groupability rentability testability to payability to surviveability to withstand disappointmentsability yetenekabilitiesabilabileabileneabiabiatrophyabibabidabidal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın