gras ne demek?

 1. Uzun süre kullanılmış ve herhangi bir olumsuz etkiye neden olmamış ancak formal toksisite testleri yapılmamış gıda katkı maddelerinin statüsünü belirten akronim.
 2. Genel olarak güvenilir olduğu kabul edilen.
 3. Bkz. yağ
 4. (en)Generally regarded as safe.
 5. (en)Generally Recognized as Safe, GRAS.
 6. (generally recognized as safe) genellikle güvenilir kabul edilen, zararsız, sağlığa zararı olmayan (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından güvenilir olarak kabul edilen gıda katkı maddelerine tahsis edilen etiket)

yağ

 1. Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
 2. Vazelin, mazot gibi fizik nitelikleriyle yağları andıran ve sanayide kullanılan mineral madde
 3. Vücudun, atılması gereken amonyak, üre vb. maddelerini içine alarak deriden sızan ve ter kokusunu veren madde.
 4. Güzel kokulu bitkilerden çıkarılan uçucu, kokulu ve sıvı madde.
 5. Abartılı övgü.
 6. Bağıl devinimli parçalar arasına konarak kaymayı kolaylaştıran, sürtünme ve aşınmayı azaltan kaygan sıvı.
 7. Uzun zincirli organik asitlerin gliserinle oluşturdukları sıvı ya da katı ester.
 8. Sürtünmeyi azaltma görevi yapan çeşitli özdeklere verilen ad.
 9. Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik.
 10. (en)Oil.

gras generally recognized as safe

 1. Genellikle emniyetli kabul edilen.

grasantuous

 1. Kasurlu

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gras generally recognized as safegrasantuousgrasilgrasilisgraspgrasp atgrasp at strawsgrasp in the handgrasp the nettlegrasp togragraaf folikülüGraaffolikülügraafian folliclegrab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın