go aboard ne demek?

 1. Binmek.

go about

 1. Yaygın olmak
 2. Salgın olmak
 3. Gezmek
 4. Dolaşmak, ele almak

go about a task

 1. Bir işe başlamak
 2. Bir işi ele almak

aboard

 1. (taşıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine
 2. Gemiye, uçağa, trene, atobüse, gemide, uçakta
 3. Edat gemi, tren vb'nin içine veya içinde
 4. Den yan yana.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

go aboutgo about a taskgo abroadgo a long way towardsgo across the bridgegogo aftergo againstgo against the graingo agroundgg 15g 20g akting bantlama tekniğiaboardaboard a shipaboabo blood groupabo blood groups systemabo incompatibilityABO kan grubu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın