aboard ne demek?

  1. Gemiye, uçağa, trene, atobüse, gemide, uçakta
  2. Edat gemi, tren vb'nin içine veya içinde
  3. (taşıt için) içinde, -de; (taşıt için) içine

    All aboard! / Haydi binin!

  4. Den yan yana.

aboard a ship

  1. Bir gemide

abo

  1. (en)(Offensive Slang) aboriginal (used in Australia).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aboard a shipaboabo blood groupabo blood groups systemabo incompatibilityABO kan grubu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın