giriftar olmak ne demek?

 1. Tutulmak, yakalanmak.

  Bir er gördüm ki bir güzele giriftar olmuştu.

  N. F. Kısakürek

giriftar

 1. Tutulmuş, yakalanmış.
 2. Tutsak.
 3. (en)Düşkün.

girift

 1. Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık.
 2. Güzel yazı sanatında boş yer bırakmayacak biçimde iç içe istif edilmiş (yazı).
 3. Klasik Türk müziğinde kullanılmış, neye benzer bir çalgı.
 4. Yakalama, tutma.
 5. (en)Involved.
 6. (en)Intricate.
 7. (en)Interlaced.
 8. (en)Laboured.
 9. (en)Complex.
 10. (en)Entangled.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

giriftargiriftgirift tezyinatgiriftegiriftedemgirif bezemegiri sentrifugalesgiri sentripetalesgiri serebrigiribangirgiribaniolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın