genu kosta ne demek?

 1. Kaburga dizi.
 2. Kaburga dizi.
 3. (en)Genu costae.
 4. (la)Genu costae

kaburga

 1. Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
 2. Eğe.
 3. Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet.
 4. Dört ayaklı omurgalılarda çift ve hafifçe kıvrık bir seri ince kemik ya da kısmen sırt taraftan omurgaya, karın tarafından bir kısmı göğüs kemiğine hareket edebilecek şekilde eklemli bulunan kıkırdaklı çubuklar. Eğe kemiği.
 5. Bazı böceklerin yumurtaları üzerinde boyuna uzanan kabarık yapılar.
 6. Dinoflagellatların yüzeydeki kabarık çıkıntıları.
 7. Göğüs boşluğunun yan tarafını oluşturan üstte sırt omurlarına, altta doğrudan veya dolaylı olarak göğüs kemiğine bağlanan hafif kıvrık çubuk biçimindeki kemikler, kosta.
 8. Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü.
 9. (en)Rib, ridge.
 10. (en)Costa.

genu korporis kallozi

 1. Truncus corporis callosi'nin ön ucunun alta doğru dönmesiyle oluşan diz.
 2. Truncus corporis callosi'nin ön ucunun alta doğru dönmesiyle oluşan diz.
 3. (en)Genu corporis callosi.
 4. (la)Genu corporis callosi

genu corporis callosi

 1. Genu korporis kallozi

kosta

 1. Kaburga
 2. Kaburga, damar veya benzeri yapılar.
 3. Böceklerin kanatlarının ön kenarına paralel uzanan büyük boyuna damar. 3,Ctenophora'da yüzmeye yarayan kısmı.
 4. Trichomonatidae'de dalgalı zarın kaidesindeki yapı.
 5. Kaburga.
 6. Kimi kamçılı protozoonlarda (Trichomonadlarda), tekrarlayan kamçı ve dalgalı zarın altında bulunan hücre yüzeyi boyunca bir kinetozomdan çıkan belirgin çizgili çubuk.
 7. Böceklerin kanatlarının ön kenarına paralel uzanan büyük boyuna damar.
 8. Ctenophora' da yüzmeye yarayan kısım.
 9. (en)Costa.
 10. (al)Adern

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genu korporis kallozigenu corporis callosigenu costaegenu valgumgenu varumgenugenuagenualgenuflectgenuflect beforegengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğkostakosta fuluktuanteskosta supuriakosta verakostakkostaklanmakostaklanmakkostalkostal pelajikkostal solunumkost efektifkosakosaanahtarıkosaçekicikosekantkosekant anteni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın