generate setup script ne demek?

 1. Kurma komut dosyası oluştur

generate

 1. Oluşturmak
 2. Dünyaya getirmek
 3. Vücut vermek
 4. Hasıl etmek
 5. Doğurmak, yavrulamak
 6. Meydana getirmek
 7. Üretmek, var etmek
 8. Çocuğu olmak
 9. Husule getirmek

generate digits

 1. Basamak Üret

setup

 1. Kurma
 2. Kurulum
 3. Tuzak
 4. Düzen, sistem
 5. Durum, vaziyet
 6. (argo) kolaylıkla kazanılacak şekilde planlanmış maç
 7. ABD, (k.dili) içkiye katılan buz ve soda
 8. ABD, (k.dili) lokantada sofra takımı
 9. Fiziksel yapı
 10. Duruş.

script

 1. El yazısı şeklinde matbaa harfleri
 2. Alfabe
 3. Senet
 4. Sınav kağıdı
 5. Senaryo
 6. El yazısı
 7. Diyalog

Türetilmiş Kelimeler (bis)

generategenerate digitsgenerate eventgenerate eventsgenerate fillgenerate keysgenerate reportgenerate tensiongenerate togenerate trapgeneratgenerageneralgeneral abilitygeneral acceptancegeneral access denied errorsetupsetup detection noticesetup managersetup scriptsetup typesetuksetset a broken boneset a clockset a good exampleset a high standard
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın