generate digits ne demek?

 1. Basamak Üret

basamak

 1. Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri
 2. Derece, aşama, kerte, evre.
 3. Bir amaca ulaşmak için yararlanılan kişi, durum veya yer
 4. Ondalık sayı sisteminde bir sayının sağdan sola doğru rakamlarının derecelerine göre her birinin bulunduğu yer, hane.
 5. Bir tam denklemde bulunan bilinmeyenin en yüksek kuvveti.
 6. Bir sayının 10'un tümsayılı üstleri olarak büyüklük düzeyi.
 7. Bir işlevin kaç kez türevinin alındığını gösteren sayı; bir türevli denklemin en yüksek türevli terimi.
 8. Kimi binitlerin iki yanında bulunan, ayak basılacak biçimde uzun, yatay düzlem.
 9. (en)Digit.
 10. (en)Running board.

generate event

 1. Olay Oluştur

generate events

 1. Olayları Oluştur

digits

 1. Basamak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

generate eventgenerate eventsgenerate fillgenerate keysgenerate reportgenerategenerate setup scriptgenerate tensiongenerate togenerate trapgeneratgenerageneralgeneral abilitygeneral acceptancegeneral access denied errordigitsdigits to dialdigitdigit compressiondigit delay devicedigit delay elementdigit eightdigi bağlantı noktasıdigi portdigi portserverdigial audio tapedigilogue channeldigdig a holedig a pitdig a tunneldig down
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın