abi ne demek?

 1. Halk ağzında ağabey.
 2. Siyah renkte törenlerde ve ziyaretlerde giyilen elbise.

halk

 1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu.
 2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.
 3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri.
 4. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü
 5. Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu
 6. Aydınların dışında kalan topluluk.
 7. Yaratma.
 8. Penisin kabuklanması.
 9. Belli bir ülkede yaşayan, kan birliği taşıyan, aynı dili konuşan, benzer yaşama alışkanlıklarını sürdüren, ortak bir tarihi olan insanların oluşturdukları büyük birlik (Halk terimi aynı zamanda; birbirlerinden dil ve köken bakımından ayrı olan, ama ortak bir devlet yönetimiyle birleşmiş bulunan ahali için de kullanılır. Daha geniş anlamda, bir ulusun belli bir çevresi içinde yaşayan bölümü de bu terimle karşılanır: Anadoluhalkı gibi).
 10. Boğaz.

abiatrophy

 1. Vücut zindeliğinin erken kaybı
 2. Vücudun içten çöküşü
 3. Erken ihtiyarlama
 4. Abiyatropi
 5. Erken yaşlanma

abib

 1. Nisan ayının eski bir ismi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abiatrophyabibabidabidalabidanceabidance by rulesabidaneabidatabidatı islamiyeabideabab türkiye gümrük işbirliği komitesiab agendoab ajanslarıab category
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın