gemi aşçısı ne demek?

 1. (en)Doctor.

gemi

 1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
 2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.
 3. (en)Ship.
 4. (en)Boat.
 5. (en)Craft.
 6. (en)Bark.
 7. (en)Keel.
 8. (en)Hijacker.
 9. (en)Sail.
 10. (en)To advance money on bottomry.

gemi adamı

 1. Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler.
 2. Askerlikte bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.
 3. (en)Sea man.
 4. (en)Seaman, sailor.

aşçı

 1. Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse.
 2. Yemek pişirip satan kimse.
 3. Yemek yenilen dükkân, aşevi, lokanta.
 4. (en)Cook.
 5. (en)Fryer.
 6. (en)Gippo.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gemigemi adamıgemi adamı hüviyet varakasıgemi adamı kimlik belgesigemi adamı kişisel malıgemi alacaklılarıgemi ambarıgemi arkadaşıgemi arslanıgemi aslanıgemgem almakgem almamakgem almayan atın ölümü yakındırgem diolleraşçıaşçı baltasıaşçı başıaşçı loncasıaşçı yardımcısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın