gemi alacaklıları ne demek?

 1. Deniz varlıkları üzerinde yasal tutu hakları.
 2. Donatanın alacaklılarına göre ayrıcalık ve öncelik hakları olan alacakları.
 3. (en)Ship's credits.
 4. (fr)Crédits de bateau

gemi

 1. Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine.
 2. Tonajı ve adı ne olursa olsun denizlerde ve iç sularda su ürünleri araştırmasında, istihsalinde, naklinde, işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilumum yüzer araçlar.
 3. (en)Ship.
 4. (en)Boat.
 5. (en)Craft.
 6. (en)Bark.
 7. (en)Keel.
 8. (en)Hijacker.
 9. (en)Sail.
 10. (en)To advance money on bottomry.

gemi adamı

 1. Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler.
 2. Askerlikte bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.
 3. (en)Sea man.
 4. (en)Seaman, sailor.

alacaklı

 1. Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı
 2. Alacak hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişi.
 3. (en)Creditor.
 4. (en)Unpaid.
 5. (en)Claimant.
 6. (en)Encumbrancer.
 7. (en)Obligee.
 8. (en)Payee.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gemigemi adamıgemi adamı hüviyet varakasıgemi adamı kimlik belgesigemi adamı kişisel malıgemi ambarıgemi arkadaşıgemi arslanıgemi aslanıgemi aşçısıgemgem almakgem almamakgem almayan atın ölümü yakındırgem diolleralacaklılar hesabıalacaklılar sayışımıalacaklılarla anlaşmaalacaklılıkalacaklıalacaklı bakiyealacaklı çıkmakalacaklı faizalacaklı hesap
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın