gücünü aşar ne demek?

 1. (en)Beyond one's purse.

beyond

 1. Ötesine, ötesinde
 2. -den ötede
 3. Öbür dünya, ahiret
 4. Ötede, öteye
 5. Dışında
 6. -den çok
 7. Fazla
 8. Daha ileri.

gücünü aşan

 1. (en)Beyond one's power.

gücünü aşmak

 1. (en)Defy.

aşar

 1. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.
 2. Ondalık.
 3. Kuranı Kerim'in onar ayetlik parçaları.
 4. Bk. ondalık.
 5. (Öşr'ün çoğulu) ondalık.
 6. Geçen, üstün gelen.
 7. Aşan.
 8. (Öşür. C.) Öşürler. Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler. (Osmanlıca'da yazılışı: a'şar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gücünü aşangücünü aşmakgücünü artırmakgücünü azaltmagücünü azaltmakgücünü kaybetmekgücüngücün doruğundagücüne gitmekgücüntekingücügücü aşangücü bir olangücü dahilindegücü gücüneaşaraşar vergisiaşar vergisi vermekaşar vergisini vermekaşarcıaşarcılıkaşarıaşariaşariy ür riclaşaaşabaşabeaşağaşağ solcuaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın