aşa ne demek?

  1. Osmanlıca'da yazılışı: a'şa.
  2. Gözleri dumanlı olan adam.
  3. Aşırı, aşkın, fazla.
  4. Bolluk, bereket.
  5. Akşam yemeği.

aşab

  1. (Aşb. C.) Taze otlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'şab)

aşabe

  1. Yaş otun çok olması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşabaşabeaşağaşağ solcuaşağıaşağı akanaşağı akımaşağı almakaşağı almancaaşağı atmakaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın