aşa ne demek?

  1. Aşırı, aşkın, fazla.
  2. Bolluk, bereket.
  3. (C.: A'şiye) Akşam yemeği.
  4. Gözleri dumanlı olan adam. (Osmanlıca'da yazılışı: a'şa)

aşab

  1. (Aşb. C.) Taze otlar. (Osmanlıca'da yazılışı: a'şab)

aşabe

  1. Yaş otun çok olması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşabaşabeaşağaşağ solcuaşağıaşağı akanaşağı akımaşağı almakaşağı almancaaşağı atmakaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın