aşar ne demek?

 1. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.
 2. Ondalık.
 3. Bk. ondalık.
 4. Kuranı Kerim'in onar ayetlik parçaları.
 5. (Öşr'ün çoğulu) ondalık.
 6. (Öşür. C.) Öşürler. Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler. (Osmanlıca'da yazılışı: a'şar)
 7. Geçen, üstün gelen.
 8. Aşan.

ondalık

 1. Temel olarak on sayısını alan, aşar, aşari.
 2. Onda bir olarak alınan veya verilen ücret, komisyon.
 3. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar.
 4. Aşâr.
 5. (en)Tenth part.
 6. (en)Tithe.
 7. (en)Ten percent.
 8. (en)Decimal.

aşar vergisi

 1. (en)Tithe.

aşar vergisi vermek

 1. (en)Tithe.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aşar vergisiaşar vergisi vermekaşar vergisini vermekaşarcıaşarcılıkaşarıaşariaşariy ür riclaşaaşabaşabeaşağaşağ solcuaş başında usta iş başında hastaaş damıaş deliye kalmakaş kabı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın