birimli nicel değişken ne demek?

 1. Yıl, TL., metre, kilogram gibi belli sayıda birim içeren ya da bir ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilebilen Ve bu özellikleriyle sayı kurallarına göre işlenebilen değişken, bkz. nicel değişken, sayı dizgesi.
 2. (en)Cardinally defined quantitative variable.

birimli halka

 1. (…)
 2. (en)Ring with unity.
 3. (fr)Anneau unitaire

birimler bölüğü

 1. Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü.

nicel

 1. Nicelik bakımından, nicelikle ilgili.
 2. İklerle ilgili
 3. Sayısal hesaplara ilişkin
 4. (en)Quantitative.
 5. (al)Mengenmässig
 6. (fr)Quantitatif

değişken

 1. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
 2. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.
 3. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcıdeğişken, bağımlıdeğişken.
 4. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilendeğişken niceliği.
 5. Örneğe ait bir veri seti için herhangi bir değeri taşıyabilen nicel değer.
 6. Her birey için sabit, belli bir değer.
 7. Karakter veya faktör yerine genel anlamda kullanılan bir terim.
 8. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği.
 9. Nicelik ve ölçülebilir nitelik bakımından değişiklik gösteren gözlem.
 10. Değişik değerler alabilen (nicelik).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birimli halkabirimler bölüğübirimlere ayırmakbirimleştirmekbirimleştirmemekbirimbirim basamakbirim bit eşlemibirim boylubirim dairebiribiri çeyrek geçiyorbiri eşikte biri beşiktebiri hariçbiri muattalnicelnicel analiznicel ayrımnicel çözümlemenicel değişkennicel değişmeznicel fonksiyonnicel görüşmenicel karakterlernicel kimyasal yapı etki ilişkisinicenice and warmnice antlaşmasınice gesturenice nice
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın