görüşü engelleyen şey ne demek?

 1. (en)Blinder.

görüşü

 1. Ölçünlü yordamlardan yoksun olduğu için güvenilirlik ve geçerlik düzeyi düşük özgür görüşme, bkz. yöneltimsiz görüşme.
 2. (en)Journalistic interview.

görüşü olmayan

 1. (en)Undiscriminating.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

görüşügörüşü olmayangörüşülebilirgörüşülecek konulargörüşülengörüşülmegörüşülmekgörüşülmemişgörüşülmüş bağdaştırmalargörüşümgörüşgörüş açısıgörüş alanıgörüş alanı boyutugörüş alanı dışındakiengelleyen kimseengelleyerekengelleyiciengelleyici en düşük derişimengelleyici fiyatlandırmaengelleengelle karşılaşmakengellemeengelleme ateşiengelleme bildirisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın