göbeğe ait ne demek?

 1. (en)Umbilical

umbilical

 1. Bkz. umbilikal
 2. Göbeğe ait
 3. Göbeğe yakın

göbeği çatlamak

 1. Yaptığı bir işi başarmak için birçok güçlüğü yenmek zorunda kalmak.
 2. Bir işi başarmak için çok uğraşıp çabalamak.

göbeği yıldız görme

 1. Karakucak ve yağlı güreşte kucağa alınan güreşçinin göbeğinin göğe bakar duruma getirilmesi; bu duruma getirilen güreşçi yenik sayılır.

ait

 1. Konusunda, hakkında, dair
 2. Tasarruf ya da mülkiyetinde bulunan, malı olan
 3. Bir kimseye ya da bir döneme has, onunla ilgili özellikleri taşıyan
 4. Bir kimseye ya da bir şeye mahsus, ona ayrılmış, tahsis edilmiş
 5. Bir kimsenin yapması gereken, yapılması ona düşen
 6. Tarafından yapılmış olan (sanat eseri için)
 7. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.
 8. (en)Automatic Identification Technology.
 9. (en)Agreement on Internal Trade, signed by the federal and provincial governments Text is at http://strategis ic gc ca/SSG/il00021e html.
 10. (en)The AIT front card provides an ATM trunk interface for the IPX The AIT operates in conjunction with a backcard, AIT-T3 or AIT-E3.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göbeği çatlamakgöbeği yıldız görmegöbeğini almakgöbeğini eritmekgöbeçgöbedegöbedekgöbgöbbasangöbbenaitait cartridgeait kartuşuait olait olanait olmaait olmakait saymakaitchaitchboneaiai active ingredientaia ekleaibAibini düğümcükleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın