family corporation ne demek?

 1. Aile şirketi

aile

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 4. Eş, karı.
 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
 7. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Zevce

family

 1. Akraba
 2. Soy, familya
 3. Küme
 4. Aile
 5. Zürriyet, kabile
 6. Çoluk çocuk, ev bark
 7. Fasile, cins,tür
 8. Ev halkı, sülale

family address

 1. Aile adresi

corporation

 1. Belediye yetkilileri
 2. Tüzel kişi
 3. Kurum, şirket, dernek
 4. Anonim şirket
 5. Şişko göbek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

familyfamily addressfamily albumfamily allowancefamily budgetfamily budget inquiriesfamily businessfamily cabinfamily caseworkfamily channelfamilialfamilial acantolysisfamilial allowancefamilial amyloidosisfamilial corneal dystrophycorporationcorporation aggregatecorporation bylawscorporation chartercorporation in receivershipcorporation income taxcorporation solecorporation stopcorporation taxcorporatecorporate assetscorporate authorcorporate bodycorporate entitycorporacorpora allatacorpora amylaceacorpora cardiacacorpora cavernosa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın