corpora cavernosa ne demek?

  1. İnsan ve diğer memeli penislerinde uzunlamasına bulunan iki süngerimsi doku.

corpora cardiaca

  1. Böceklerde deri değiştirme hormonu olan ekdizonu salgılayan iç salgı bezi.

corpora

  1. Korpora

Türetilmiş Kelimeler (bis)

corpora cardiacacorporacorpora allatacorpora amylaceacorporalcorporal goodscorporal imbecilitycorporal punishmencorporal punishmentcorporalitycorparate entrycorcor anglaiscor bovinumcor nercor pendulumcavernosuscavernomacavernouscavernous bodycavernous sinuscaverncavernacavernicola pilosacavernitis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın