corporate author ne demek?

 1. Kurum yazar

kurum

 1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
 2. Kuruluş, müessese, tesis.
 3. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese.
 4. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür
 5. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.
 6. Odun veya reçineli maddelerin tam olmayan yanmasından elde edilen, yağımsı maddeler içeren karbon siyahı
 7. Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).
 8. (Karm. C.) Değerli insanlar. Kıymetli ve değeri büyük kişiler.
 9. (en)Establishment.
 10. (en)Foundation.

corporate assets

 1. Şirket varlıkları

corporate body

 1. Tüzel kişi

author

 1. Müellif, muharrir
 2. Müsebbip
 3. Yazarın eserleri
 4. Yazmak , eser yazmak
 5. Yazar, yaratıcı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

corporate assetscorporate bodycorporate entitycorporate entrycorporate executivecorporatecorporate fiduciarycorporate hospitalitycorporate identitycorporate income taxcorporacorpora allatacorpora amylaceacorpora cardiacacorpora cavernosaauthorauthor abstractauthor authority fileauthor cardauthor catalogauthor idauthor listsauthor markauthor modeauthor nameauthomatically protectionauth unknownauthenticauthentic actauthentic documentauthentically
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın