family ne demek?

 1. Aile
 2. Zürriyet, kabile
 3. Çoluk çocuk, ev bark
 4. Fasile, cins,tür
 5. Ev halkı, sülale
 6. Akraba
 7. Soy, familya
 8. Küme

aile

 1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.
 2. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü
 3. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.
 4. Eş, karı.
 5. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.
 6. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya
 7. Karı, koca ve çocuklardan oluşan topluluk
 8. Ortak özellikleri olan matematiksel nesneler kümesi. (Örneğin yüzeylerailesi, operatörlerailesi gibi.)
 9. Canlıların sınıflandırılmasında benzer cinslerin meydana getirdiği grup anlamında kullanılan terim.
 10. Zevce

family address

 1. Aile adresi

family album

 1. Aile fotograflarının olduğu albüm
 2. Aile albümü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

family addressfamily albumfamily allowancefamily budgetfamily budget inquiriesfamily businessfamily cabinfamily caseworkfamily channelfamily circlefamilialfamilial acantolysisfamilial allowancefamilial amyloidosisfamilial corneal dystrophy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın