factory acts ne demek?

 1. Iş yasası
 2. Emek yasası
 3. Işçi kanunu

 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
 2. Bir değer yaratan emek.
 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev
 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü.
 5. Kamu yararına yapılan işler.
 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma.
 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek
 8. İş yeri
 9. Bir mal veya hizmet üretmek için harcanan emek.
 10. Tarım, sanayi ve hizmetler gibi çeşitli iktisadi alanlarda yürütülen etkinlikler.

factory business

 1. Fabrikatörlük

factory configuration

 1. Üreticinin konumu, üretici tarafından belirlenen konfigüresyon

acts

 1. Havariler tarihi, yeni ahit

Türetilmiş Kelimeler (bis)

factory businessfactory configurationfactory costfactory expensesfactory farmingfactoryfactory handfactory inspectorfactory installation tipsfactory installedfactorfactor analysisfactor analyzed scalefactor analyzed scale constructionfactor analyzed traitsactsacts crazyacts of godacts of hostilityacts of the apostlesacts offending good moralsactact a foolact a partact against someones ordersact as
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın