factor ne demek?

 1. Faktör
 2. Bk. alacaklandırıcı
 3. Çarpanlarını bulmak.
 4. Sebeplerden biri
 5. Bir firmaya borç para veren kimse
 6. Komisyon alarak satış yapan kimse.
 7. Yılbaşı faktörü, kanın pıhtılaşma işlemi için temel olan pıhtılaşma faktörü (faktör IX'un yokluğu hemofili B ile bağlantılıdır)
 8. (hematoloji) fibrinogen, karaciğerin sentezlediği protein, kan pıhtılaştığında fibrine (lifli protein) dönüşen protein

faktör

 1. Etken, etmen
 2. Bk. üretimfaktörleri
 3. Bk. etken
 4. Gen, genetik etken
 5. Vitaminler ve diğer esansiyel elementler
 6. Biyolojik, iklimsel, besinsel vb. olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan.
 7. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, henüz tamamıyla tanımlanmamış bir madde ya da etken. Çoğunlukla tanımlandıktan sonra da kullanılmaya devam edilir ya da ayrıca isimlendirilir.
 8. Hayvan beslemede, bir vitamin, mineral veya diğer bir besin maddesi veya besin maddesi olmayan, genellikle hayvanın büyümesi veya döl verimi üzerine etkili olan, tanımlanmış veya henüz tanımlanmamış bulunan madde.
 9. İstatistiksel çalışmalarda, kategorik değişken ve nitel özelliğe sahip değişken, etmen.
 10. Fr. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi. Amil.

alacaklandırıcı

 1. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.
 2. Vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan haklarını devralan finansal kuruluş.
 3. (en)Factor.

factor analysis

 1. Faktör analizi
 2. Etmen çözümlemesi

factor analyzed scale

 1. Etken çözümlemeli ölçek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

factor analysisfactor analyzed scalefactor analyzed scale constructionfactor analyzed traitsfactor costfactor definitionfactor demandfactor demand functionfactor determiningfactor endowmentfactofactoidfactfact f tablefact findingfact findingsfact is stranger than fiction
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın