fı kala ne demek?

 1. Kala

kala

 1. Kaldığında
 2. Kale, hisar.
 3. (Türkçe) Atmaca.
 4. Güç, zahmetli.
 5. Buğz, adavet.
 6. Kumaş. (Osmanlıca'da yazılışı: kâla)
 7. Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı. (Osmanlıca'da yazılışı: kal'a)
 8. (en)Persistent data server: a link library providing an engine for applications needing persistence, transactions, crash recovery and rollback, versioning, distribution, and other facilities for which DBMSs are commonly used - /Kala.
 9. (en)Time.
 10. (en)FI kala.

FI

 1. Fenol indeksi.
 2. Arabçada harf-i cerrdir. Mekana ve zamana aidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'la için ve yine harf-i cerr olan "ba, ila, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid manası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fi) : "İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dair, mütedair, beherine ve herbirine" manalarına gelir. Kelimenin başına yazılır ve o kelimeyi "i" diye okuttuğu için ona harf-i cerr denir. Farsçada "Der", "Fi" yerinde kullanılır. (Osmanlıca'da yazılışı: fî)
 3. (en)Phenol index-pi.

fıçı

 1. Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
 2. Bu kabın alabileceği miktarda olan.
 3. İçindefıçılama işlemi yapılan aygıt.
 4. (en)Tap.
 5. (en)Barreled.
 6. (en)Barrelled.
 7. (en)Cask.
 8. (en)Barrel.
 9. (en)Wood.
 10. (en)Butt.

kala

 1. Kaldığında
 2. Kale, hisar.
 3. (Türkçe) Atmaca.
 4. Güç, zahmetli.
 5. Buğz, adavet.
 6. Kumaş. (Osmanlıca'da yazılışı: kâla)
 7. Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı. (Osmanlıca'da yazılışı: kal'a)
 8. (en)Persistent data server: a link library providing an engine for applications needing persistence, transactions, crash recovery and rollback, versioning, distribution, and other facilities for which DBMSs are commonly used - /Kala.
 9. (en)Time.
 10. (en)FI kala.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

FIfıçıfıçı açmakfıçı balığıfıçı bedelifıçı birafıçı bira aletifıçı birasıfıçı bükülmesifıçı deliğikalakala azarkala ı hakaniyyekala kalakalaazarkalaazar kamçılısıkalabakalabakkalabalığı dağıtmakkalabalığı durdurmak için kurulan barikatkalkal gelmekkal ocağıkal u kıl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın