FI ne demek?

 1. Fenol indeksi.
 2. Arabçada harf-i cerrdir. Mekana ve zamana aidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'la için ve yine harf-i cerr olan "ba, ila, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid manası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fi) : "İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dair, mütedair, beherine ve herbirine" manalarına gelir. Kelimenin başına yazılır ve o kelimeyi "i" diye okuttuğu için ona harf-i cerr denir. Farsçada "Der", "Fi" yerinde kullanılır. (Osmanlıca'da yazılışı: fî)
 3. (en)Phenol index-pi.

fenol

 1. Boyacılıkla, plastik maddelerin ve bazı ilaçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik.
 2. Benzen molekülündeki hidrojenlerden birinin veya birkaçının yerine OH- gruplarının geçmesi ile oluşan, keskin kokulu ve sağlığa zararlı, beyaz katı bir madde.
 3. Benzen içeren organik maddelerin yıkımlanması sonucu oluşan bir asidik benzen türevi madde.
 4. Kömür katranından damıtılarak elde edilen antiseptik özelliğe sahip, bakteri ve mantarların sitoplazmik zarlarının geçirgenliğini artırarak ölümlerine neden olan bir madde.
 5. (en)Phenol.
 6. (en)Phonel.

fı kala

 1. Kala

fıçı

 1. Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
 2. Bu kabın alabileceği miktarda olan.
 3. İçindefıçılama işlemi yapılan aygıt.
 4. (en)Tap.
 5. (en)Barreled.
 6. (en)Barrelled.
 7. (en)Cask.
 8. (en)Barrel.
 9. (en)Wood.
 10. (en)Butt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fı kalafıçıfıçı açmakfıçı balığıfıçı bedelifıçı birafıçı bira aletifıçı birasıfıçı bükülmesifıçı deliğiff aktinf blokuf bölünmesif cetveli
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın